Rekisteriseloste

 

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 7.6.2017

1. Rekisterinpitäjä
Pokkarit.fi
c/o Integr Holding Oy

Y-tunnus
2592972-1
Kaurialankatu 21, 13130 Hämeenlinna
Sähköposti: info@pokkarit.fi
Puh.
0400 533585

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Pauliina Erkintalo
Sähköposti: info@pokkarit.fi
Puh. 0400 533585

3. Rekisterin nimi
Pokkarit.fi-verkkokaupan käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Pokkarit.fi-verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi Pokkarit.fi-verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot on tallennettu ulkopuolisen palveluntarjoajan palvelinjärjestelmään ja niihin on Pokkarit.fi-verkkokaupan henkilökunnan lisäksi pääsy palveluntarjoajan henkilökunnalla, joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Pääsy vaatii aina kirjautumisen ja salasanan.

Pokkarit.fi-verkkokaupalla ei ole vastuuta siitä, jos asiakkaan tiedot joutuvat ulkopuolisten tietoon Pokkarit.fi-verkkokaupasta riippumattomien tietomurtojen takia (esimerkiksi palvelin on tietomurron kohteena, jota Pokkarit.fi-verkkokaupan henkilökunta ei olisi voinut estää). Asiakas on itse vastuussa omasta tunnuksestaan ja on velvollinen vaihtamaan salasanaa, mikäli epäilee sen joutuneen ulkopuolisten tietoon.

Asiakkaan pankki- tai luottokorttien tiedot eivät ole Pokkarit.fi-verkkokaupan henkilökunnan nähtävissä. Maksuliikenne toteutetaan luotetun ulkopuolisen osapuolen (Klarna) SSL-salatussa järjestelmässä. Asiakkaan tili- tai korttinumerot eivät välity Pokkarit.fi-verkkokaupan tietoon.

Facebook-painikkeiden käyttötiedot lähetetään Facebook-palveluun.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

12. Evästeet
Pokkarit.fi-verkkokauppa käyttää sivuillaan evästeitä (cookies) kävijäliikenteen seurantaan. Parannamme evästeiden avulla verkkopalvelumme käytettävyyttä ja saatamme ajoittain tarjota myös kohdennettua tietoa verkkopalvelumme palveluista ja tuotteista. Evästeiden käyttö ei tallenna henkilökohtaisia tietoa, jonka perusteella yksittäiset käyttäjät voitaisiin tunnistaa.

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu laitteellenne käyttäessänne verkkokauppaamme. Evästeillä ei voida levittää haittaohjelmia, eivätkä ne vaikuta oleellisella tasolla tietoturvaan. Evästeiden avulla pystymme tunnistamaan käytetyn laitteen sekä tiettyjä tähän laitteeseen liittyviä tietoja.

Verkkokaupassamme on myös käytössä kolmannen osapuolen evästeitä käyttäessämme kolmansien osapuolien analysointipalveluja kävijäseurantamme osalta. Nämä evästeet toimittaa luotettu kolmas taho eli kolmas osapuoli.

13. Muutokset
Pokkarit.fi-verkkokauppa pidättää itselleen oikeuden tehdä muutoksia tähän tiedotteeseen. Muutokset ilmoitetaan asiakkaille.